ePulse™

Drinkwater

ePulse diagnostic

Computerverwerking van het signaal maakt het mogelijk om de gemiddelde wanddikte van de buizen van het onderzochte leidingtracé te bepalen
Deze bepaling is mogelijk dankzij het door Echologics-onderzoekers ontwikkelde en gepatenteerde ePulse™-algoritme. 

Uitgaande van de initiële dikte van de oude buis op de datum van installatie, wordt daaruit de degeneratie van het onderzochte buisgedeelte afgeleid. De uitkomsten worden niet beinvloed door eventuele sediment of aangroei in de leiding.

                                                                           

                                                                              

 

HOE WERKT EPULSE® TECHNOLOGIE

Akoestische sensoren worden bevestigd aan bestaande contactpunten, zoals brandkranen, afsluiters of direct in contact met een leiding. Een geluidsgolf wordt geïnduceerd in de pijpleiding en verplaatst zich door de leiding.. De akoestische sensoren registreren de tijd die de geluidsgolf nodig heeft om zich tussen twee sensorstations te verplaatsen. De snelheid waarmee de geluidsgolf zich voortplant, wordt bepaald door de toestand van de buiswand.

Terwijl de geluidsgolf zich verplaatst, duwt hij watermoleculen naar elkaar toe. Omdat water onsamendrukbaar is, duwen de moleculen naar buiten op de buiswand.
Dit plaatst een microscopisch kleine buiging op de buiswand - en hoe groter de buiging, hoe zwakker de buis.
Via deze methode meet ePulse de werkelijke sterkte van de buiswand, wat een ideale maatstaf is voor de werkelijke toestand van de buis.

Zodra de akoestische gegevens zijn vastgelegd, gebruiken de ingenieurs van Echologics gepatenteerde algoritmen om de gegevens om te zetten in een maat voor de gemiddelde minimale resterende wanddikte van het geïnspecteerde leidingsegment. Voor metalen en asbestcementbuizen wordt de berekende wanddiktemeting vergeleken met de oorspronkelijke dikte van de buis om het gemiddelde percentage wanddikteverlies te bepalen.

De ePulse-technologie kan ook worden gebruikt om de toestand van verschillende klassen van voorgespannen betonnen cilinderbuizen (PCCP) te beoordelen als onderdeel van een risk assessment (Simpson, Gumpertz & Heger (SG&H), een erkende wereldleider in PCCP onderzoek).

                                                   

De ervaring van Saint-Gobain PAM

Het bepalen van de afname van de wanddikte is om de besluitvorming te vergemakkelijken door prioriteiten snel inzichtelijk te maken in het net.
Zodoende wordt inzichtelijk welke delen vervangen dienen te worden wat zich vertaald naar een beheersbare én inzichtelijke planning. 

Investeringen worden zodoende beheersbaar.

                                                            

Voorbeeld van Condition Assessment resultaten

De afbeelding hieronder is een voorbeeld van een rapport dat kan worden geleverd met een conditiebeoordeling.
Het rapport identificeert het leidingsegment, de lengte van de inspectie, het type leiding, de nominale wanddikte, de gemeten gemiddelde resterende structurele wanddikte en het % verandering ten opzichte van de nominale
welke kleurgecodeerd is in drie categorieën: groen (goed), geel (matig). ), rood (slecht).
Echologics Conditiebeoordelingsrapporten zijn gemakkelijk te begrijpen en bieden bruikbare informatie aan een nutsbedrijf of raadgevend ingenieur.
                                                                                Mofbuis Leidingsysteem Lekdetectie

Lekdetektie

Een uniek voordeel van de ePulse-technologie is dat de field engineers van Echologics gelijktijdig lekken kunnen detecteren en lokaliseren.

 

Videos
Bijbehorende documentatie