Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater en riolering

De behandeling van afvalwater is bedoeld om de algehele gezondheidssiutatie en het milieu te verbeteren. Het gebruik van goede riolering is essentieel voor de volksgezondheid.
Met haar diensten en pijpleidingen voor afvalwatervoorzieningen ondersteunt Saint-Gobain PAM diverse besluitvormers.
Daarbij kiezen zij doorgaans voor een innovatieve oplossing met een duurzame leiding van nodulair gietijzer.
                                     Mofbuis Afvalwater             Mofbuis Afvalwater

Oplossingen voor afvalwater