INTEGRAL

Afvalwater

Productprogramma INTEGRAL®

Vrij verval afvalwater en persleidingen

Het nodulair gietijzeren leidingsysteem INTEGRAL® is speciaal geproduceerd voor persleidingen en vrijverval leidingen. De buizen bestaan uit een lengte van 6,  7 of 8 meter. De lengte van de buis is afhankelijk van de diameter. Het diameterbereik van de INTEGRAL® buizen loopt van DN80 tot en met DN2000. Dit geldt voor alle onderdelen van het leidingsysteem; inclusief hulpstukken en afsluiters.

Een van de belangrijkste onderdelen van het INTEGRAL® programma is de inwendige bescherming.
De inwendige aluminium-cement lining biedt de nodige voordelen:

- een sterke chemische weerstand
- een grote mate van slijtvastheid
- een goede weerstand tegen warme temperaturen

De buitenbekleiding van een INTEGRAL® buis bestaat uit een zink-aluminium laag gecombineerd met een roodbruine epoxylaag.
Deze bescherming is niet-poreus en niet-permeabel.

Het INTEGRAL® assortiment is geschikt voor alle grondsoorten en diverse effluenten:
 • INTEGRAL : afvalwater/slibwater
  ​inwendige bescherming: aluminium cement
  (meest gebruikte oplossing in Nederland)
   
 • INTEGRAL pH1 : zeer bijtend medium
  ​inwendige polyurethaan coating

   
 • INTEGRAL TT PUX : extreem corrosieve omgeving
  - uitwendige bescherming : polyurethaan
  - inwendige bescherming : aluminium cement
 •  INTEGRAL TT PE : extreem corrosieve omgeving
  - uitwendige bescherming : polyethyleen
  - inwendige bescherming: aluminium cement

Alle INTEGRAL® buizen met de geleverde STANDARD verbinding maken het mogelijk om een hoekverdraaiing te creëeren.
Deze flexibiliteit biedt veiligheid daar waar beweging van de grond aanwezig is, mogelijk overdruk plaats kan vinden en is hetgeen resistent voor wortelingroei.

     
         
Riool, integral

MOF-SPIE VERBINDINGEN EN LEVENSDUUR
De onderdelen van nodulair gietijzeren leidingsystemen worden verbonden met mof-spie verbindingen. Deze verbindingen bestaan uit een aan de buis (of hulpstuk) gegoten mofkamer,  het spie-einde van de buis en de rubber afdichtingsring. Deze rubber ring vormt een compressiedichting en wordt gecomprimeerd door de vorm en de afmetingen van de mof en het spie-einde. De compressie wordt versterkt door eventuele druk in de leiding maar zal altijd een minimale waarde behouden. Voor elke diameter zijn er zowel trekvaste als niet-trekvaste verbindingen beschikbaar.

Aan de mof-spie verbindingen worden een aantal eisen gesteld om een efficiënt én betrouwbaar systeem samen te kunnen stellen:
•    De verbinding moet waterdicht zijn:
•    geen weglekken van water uit de leiding;
•    geen intrede van grondwater in de leiding.
•    De verbinding moet hoekverdraaiing toestaan:
•    voor het volgen van kleine richtingveranderingen in het tracé (zonder gebruik te maken van bochtstukken);
•    voor het volgen van grondzettingen (zonder extra spanningen in de buiswand of de noodzaak om pendelstukken of compensatoren toe te passen);
•    zowel niet trekvaste als ook trekvaste mof-spie verbindingen laten hoekverdraaiing toe.


Waterdichtheid:
De mof-spie verbindingen worden ontworpen, getest en geproduceerd om blijvend waterdicht te blijven bij in- en uitwendige druk, onderdruk en optredende drukschommelingen. De eisen en testmethoden zijn uitgebreid beschreven in de Europese en Internationale productnormen.

Duurzaamheid van de mof-spie verbindingen
De rubber afdichtingsringen vormen een compressie dichting. Om lekvrije verbindingen te garanderen moet de rubber ring altijd voldoende gecomprimeerd zijn. Enige verandering in de mechanische eigenschappen van het rubber (elastomeer) zal na verloop van tijd altijd optreden. De vorm van de mof en de afdichtingsring, de toleranties van de verschillende onderdelen en de keuze voor het rubber garanderen de waterdichtheid over vele jaren ook bij een afname van deze compressie. De afname van de compressie wordt in onderstaande grafiek (bij omgevingstemperatuur) weergegeven:
Rubber, afdichting, buis
 De spanningsvermindering wordt gedefinieerd als de verandering in kracht na verloop van tijd die nodig is om een bepaalde deformatie verkrijgen.
 De door Saint-Gobain PAM geselecteerde elastomeer:
•    Veroudert langzamer dan materiaal dat enkel aan de eisen uit NEN-EN 681.1 en ISO 4633 voldoet;
•    Ook op lange termijn (meer dan 100 jaar) blijft de contactdruk tussen de rubber ring en de mof/spie ruimschoots boven de grens waar gevaar ontstaat voor lekkage.

 

 

  

 

Videos
 • Integral Riool Afvalwater Mofbuis Watertransport
 • Integral Riool Afvalwater Mofbuis Watertransport
 • Integral Riool Afvalwater Mofbuis Watertransport
 • Integral Riool Afvalwater Mofbuis Watertransport
 • Integral Riool Afvalwater Mofbuis Watertransport
 • Integral Riool Afvalwater Mofbuis Watertransport

Zie ook

Saint-Gobain PAM ondersteunt publieke besluitvormers en gaat in op de uitdaging van duurzame toegang tot water- en sanitaire voorzieningen.