MVO Prestatieladder uitreiking

Saint-Gobain PAM

Trede 3 op de MVO Prestatieladder voor Saint-Gobain PAM

In april 2022 heeft Saint-Gobain PAM het MVO Prestatieladder certificaat behaald!
De MVO Prestatieladder is een normenkader om gericht aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. Het gaat daarbij met name om Behoorlijk bestuur, People, Planet en Profit. Deze thema’s zijn geïnspireerd op de kernthema’s van de internationale norm ISO 26000. Er zijn vijf niveaus op de MVO Prestatieladder en Saint-Gobain PAM heeft niveau 3 gerealiseerd. Een hoger niveau op de MVO Prestatieladder betekent meer transparantie en een breder dialoog met belanghebbenden.
Het certificeringsproces
Saint-Gobain PAM heeft dit traject doorlopen samen met adviesorganisatie QSN. Daarbij bleek dat we al veel zaken goed geregeld hadden. Er was een beleid, we werken al lange tijd aan verduurzaming van onze producten en er is een intrinsieke motivatie om activiteiten steeds beter te willen doen. Door dit traject hebben we componenten samen weten te voegen en ontstond er een praktische vertaalslag. Dat was precies wat we nodig hadden. Natuurlijk zijn er ook aanvullende registraties om zaken aantoonbaar te maken, maar het heeft ons geholpen om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en kansen die hier voor ons liggen. Hoe informeren we bijvoorbeeld nieuwe medewerkers, wat kunnen we doen aan leveranciersmanagement en hoe kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, nog beter betrekken bij onze organisatie?
Trots op het resultaat
We zijn blij en trots op het resultaat. Niet in de laatste plaats omdat we in onze internationale organisatie als eerste dit certificaat hebben weten te realiseren! Ieder kwartaal bespreken we de voortgang op onze doelstellingen en wie weet gaan we door met niveau 4 van de MVO Prestatieladder!

                     

                  Uitreiking door QSN:
  MVO, Prestatieladder, Verantwoord, Maatschappelijk                                                                 

Associated documents

Zie ook

Saint-Gobain PAM maakt deel uit van een duurzame ontwikkelingsbenadering, gedurende de hele levenscyclus van het product. Deze "groene" investering is mogelijk dankzij het belangrijkste gebruikte materiaal: nodulair gietijzer, edel en 100% recycleerbaar tot in het oneindige!